از وب سمیرموبایل خوشتون اومد؟
(60.55%) 218
عالی
(21.38%) 77
خوب
(18.05%) 65
بد

تعداد شرکت کنندگان : 360