از وب سمیرموبایل خوشتون اومد؟
(61.25%) 215
عالی
(21.08%) 74
خوب
(17.66%) 62
بد

تعداد شرکت کنندگان : 351